2. prosince 2008 Prácheňské muzeum Písek - výstava - GRAFIKA