Daniela Krolupperová: Proč mluvíme česky, Mladá fronta, 2011