14. května 2009 vychází kniha TOMÁŠE SEDLÁČKA: Ekonomie dobra a zla s mými ilustracemi. Vydává nakladatelství 65. pole.

                                                              https://www.65pole.cz/